Concurs 2020

Regulament Concurs ”Săniuța fuge! La cine oare ajunge?”

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI ”Săniuța fuge! La cine oare ajunge?”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului  ”Săniuța fuge! La cine oare ajunge?” este LOVE & EDUCATION SRL, cu sediul în Iași, Str. Sărărie, nr. 6, camera 2, etaj 1, jud. Iași, email: contact@gradinitaonline.ro, site web: www.gradinitaonline.ro.

Participanţii la Concurs trebuie să respecte termenii şi condițiile Regulamentului Concursului, potrivit celor menţionate mai jos.

Regulamentul este făcut public conform legislaţiei din România prin afișare pe pagina de internet www.gradinitaonline.ro, fiind disponibil oricărui participant. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/gradinitaonline

SECŢIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe teritoriul României, pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/gradinitaonline

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Durata concursului este de 21 zile și se desfășoară în perioada 30.11.2020 – 21.12.2020.

SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

La acest Concurs pot participa doar persoane fizice, cetăţeni români, cu vârsta peste 18 ani (împliniţi până la data începerii Concursului), care au domiciliul sau reşedinţa în România pe toată perioada de desfășurare a Concursului și pe perioada de revendicare a premiului câștigat. La Concurs nu au dreptul să participe angajaţii LOVE & EDUCATION SRL şi nici parteneri sau colaboratori, precum niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră).

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI 

I. INTRAREA ÎN CONCURS implică două condiții de participare:

  • Participanții trebuie să fie abonați sau să se înscrie gratuit pentru 7 zile la una din grupe, pe site-ul https://gradinitaonline.ro , în perioada 30.11.2020 – 21.12.2020.
  • Să adauge o poză cu copilul, desfășurând o activitate de la Grădinița Online, la postarea ce anunță concursul, pe pagina https://www.facebook.com/gradinitaonline  Mai multe poze de la activități diferite, mai multe șanse de câștig.

II. CUM SE FACE ÎNSCRIEREA

Persoanele care doresc să participe la concurs trebuie să fie abonați sau să se înscrie la una din cele două grupe (Mică sau Mare) și să adauge o poză cu copilul, desfășurând o activitate de la Grădinița Online, la postarea ce anunță concursul, pe pagina https://www.facebook.com/gradinitaonline

III. CUM SE ALEG CÂȘTIGĂTORII

La finalul celor 21 de zile de concurs, pe data de 21.12.2020 ora 19:00, se vor selecta aleatoriu 2 câștigători cu ajutorul https://commentpicker.com/. Este important ca cei desemnați câștigători să fi respectat toate cerințele de intrare în concurs pentru a intra în posesia premiului, în caz contrar se va face o nouă selecție. Câștigătorii vor fi anunțați public pe pagina de Facebook GradinitaOnline. Numele acestora vor fi etichetate într-o nouă postare și vor fi rugați să trimită datele de contact (adresa de e-mail/număr de telefon) prin mesaj privat pe pagina de Facebook GradinitaOnline în termen de 3 zile de la anunț pentru validarea dreptului de câștigător. În caz contrar, procesul se va relua până la validarea câștigătorilor.

IV. CUM INTRĂ CÂȘTIGĂTORII ÎN POSESIA PREMIULUI

După trimiterea datelor de contact prin mesaj privat la pagina de Facebook GradinitaOnline, câștigătorii vor fi contactați telefonic sau prin e-mail pentru a comunica operatorului datele personale pentru validare. Datele personale necesare validării sunt: nume şi prenume, data naşterii, sex, serie și număr BI/CI, un număr de telefon, adresa şi localitatea din BI/CI, adresa la care doreşte să îi fie livrat premiul.

SECŢIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CONCURSULUI

Organizatorul oferă drept premiu 2 sănii tip Bob în valoare de 319 lei fiecare. Câștigătorul nu poate solicita contravaloarea în bani a premiului câștigat. Câştigătorul o să fie contactat prin e-mail sau telefonic, iar dacă nu va răspunde la prima contactare, va mai fi contactat o dată. În situaţia în care, la momentul validării, câştigătorul declară că nu acceptă premiul sau nu poate fi contactat conform celor menţionate mai sus, în termen de 5 zile calendaristice, acesta va fi decăzut din drepturi, urmând a se efectua o nouă extragere.

SECŢIUNEA 7. RĂSPUNDERE

Organizatorul prezentului Concurs nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Concurs; datorită unor cauze care nu depind direct de el. Prin înscrierea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Concursului; precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentului Concurs. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi.

 

SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanţilor la concursuri le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal; în conformitate cu Legea nr. 677/2001. Organizatorul va respecta dispozițiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice.

SECŢIUNEA 9. LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.